Oxygen Blue - Hand

See you in Greece

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου (ΠΣΙΔ) ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Στελέχωση Ειδικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013».

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε εξέλιξη η διαδικασία στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και της Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 με επιπλέον προσωπικό από την ήδη «απογυμνωμένη» σε προσωπικό Κεντρική Υπηρεσία.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου (ΠΣΙΔ) ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ

1. την «αφαίμαξη» της Κεντρικής Υπηρεσίας μέσω της συνέχισης στελέχωσης των δύο Ειδικών Υπηρεσιών του Ε.Π Αλιείας 2007-2013. 
2. τη συντήρηση και ενίσχυση, εν μέσω σοβαρής οικονομικής κρίσης, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΙΤ, στελεχωμένων με υπαλλήλους παχυλά αμειβόμενους (πρόσφατο παράδειγμα μεικτών αποδοχών μισθοδοσίας: 3.200 €) που δικαιούνται ειδικά προνόμια (αυξημένα οδοιπορικά, κινητά τηλέφωνα), ενώ ο υπόλοιπος δημόσιος τομέας μετά την πρωτοφανή επίθεση στη μισθωτή εργασία στενάζει με μισθούς πείνας υπό το βάρος του ενιαίου μισθολογίου. Η ύπαρξη των Υπηρεσιών αυτών αυξάνει το διοικητικό και οικονομικό κόστος του Δημόσιου Τομέα.

3. τη δημιουργία τεράστιων ανισοτήτων με την ύπαρξη υπαλλήλων πολλαπλών ταχυτήτων, παρά τις διακηρύξεις για το αντίθετο. Οι ανισότητες αυτές εντείνονται από το ότι η επιλογή προσωπικού ή προϊσταμένων γίνονται χωρίς να τηρείται καμία διαδικασία αξιολόγησης και το ότι η τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης συνδέεται με την ύπαρξη αυξημένων προνομίων. Όλα αυτά βέβαια επιβεβαιώνουν για άλλη μια αφορά ότι στόχος είναι η εξυπηρέτηση και το βόλεμα των «ημέτερων». 
4. το ρόλο όσων συμβουλεύουν και προπαγανδίζουν υπέρ της πλήρης ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ και ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ των Υπηρεσιών Αλιείας και ειδικά της Κεντρικής Υπηρεσίας (Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας) και του επιτελικού της ρόλου στο όνομα της επιτάχυνσης του προγράμματος.
Τα ερωτήματα όμως που προκύπτουν και μένει να απαντηθούν είναι:
I. Έχει κατανοήσει η Πολιτική Ηγεσία τον επιτελικό ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας; Αντιλαμβάνεται ότι είναι αδύνατο να αντικατασταθεί η αποκλειστική της αρμοδιότητα στη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής και στρατηγικής για τον κλάδο; 
II. Ποιους εξυπηρετεί η σταδιακή αποδυνάμωση της Κεντρικής Υπηρεσίας που ο θεσμικός της ρόλος είναι να αποφασίζει και για το είδος και το εύρος των αναπτυξιακών δράσεων του τομέα οι οποίες ακολούθως μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος;
III. Είναι γνωστή η ύπαρξη πληθώρας νέων υποχρεώσεων/αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο εφαρμογής κοινοτικών κανονισμών που αναδεικνύουν τον επιτελικό ρόλο της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξης και υποστήριξης του συνόλου των Υπηρεσιών Αλιείας (Κεντρικής και περιφερειακών), όπως τα διαχειριστικά σχέδια της αλιείας, το νέο κοινοτικό σύστημα ελέγχου του συνόλου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και προϊόντων (εγχώριων και εισαγόμενων), η ανάγκη πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας των αλιευτικών προϊόντων σε όλα τα στάδια της εμπορίας; Έχει ενημερωθεί η Πολιτική Ηγεσία ότι αν δεν υλοποιηθεί άμεσα το νέο σύστημα ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων θα σταματήσει η κοινοτική συγχρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος έως και 18 μήνες καθώς και του προγράμματος συλλογής αλιευτικών δεδομένων;
IV. Πως επιτυγχάνεται η ανάγκη γρηγορότερης ενεργοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος και απορρόφησης των κονδυλίων, όπως ευαγγελίζονται όσοι προωθούν την περαιτέρω στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών, όταν ισχύουν τα ακόλουθα;
α. Οι δύο ειδικές Υπηρεσίες μέχρι σήμερα ενεργοποίησαν λίγα μόνο μέτρα και όχι το σύνολο των προβλεπόμενων μέτρων του προγράμματος. Με ποιο κριτήριο προτείνουν για την ανάπτυξη του τομέα την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων όπως η Προώθηση τσιπούρας-λαυρακιού ιχθυοκαλλιέργειας προϋπολογισμού 3.650.000 € και κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων ύψους 1.250.000 €, χωρίς καμία πρότερη αξιολόγηση από την εμπειρία αντίστοιχων δράσεων που ολοκληρώθηκαν με πολλά προβλήματα στο Γ’ ΚΠΣ;
β. Το ποσοστό απορρόφησης του προγράμματος είναι σήμερα περίπου 15% (μόλις δύο χρόνια πριν τη λήξη του), ενώ όταν η αρμοδιότητα υλοποίησης του Ε.Π. Αλιείας ήταν στην Κεντρική Υπηρεσία (κατά τη διάρκεια του Β’ ΚΠΣ) το πρόγραμμα έκλεισε με ποσοστό περίπου 94%. 
γ. Πως διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του ελέγχου των υποβαλλόμενων αιτήσεων για επιδότηση όταν οι ίδιοι υπάλληλοι αξιολογούν τις αιτήσεις ενίσχυσης και ακολούθως οι ίδιοι προτείνουν και στη συνέχεια εγκρίνουν τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τα έργα που εντάσσουν στο πρόγραμμα;
δ. Είναι αδιευκρίνιστο το πως κρίθηκε η μη επάρκεια σε προσωπικό των δύο Ειδικών υπηρεσιών (υπηρετούντες περί τα 25 άτομα) και προωθείται η μετακίνηση προσωπικού από τη Γενική Δ/νση Αλιείας. Είναι ενήμερη η Πολιτική Ηγεσία ότι σήμερα οι υπηρετούντες υπάλληλοι στη Γενική Διεύθυνση είναι μόλις 50, ενώ έχουν ήδη μετακινηθεί στις δύο Ειδικές Υπηρεσίες 11 άτομα; Τέλος είναι γνωστό ότι υπάρχουν 69% κενές οργανικές θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία (Γεν. Δ/νση και Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες), ενώ με σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας ζητείται η πρόσληψη προσωπικού;

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου (ΠΣΙΔ), με ευθύνη προς τα μέλη του τα οποία νιώθουν ότι εμπαίζονται και απαξιώνονται καταγγέλλει τη συνέχιση στελέχωσης των ειδικών Υπηρεσιών του ΕΠΑΛ και την ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ των Υπηρεσιών Αλιείας που μεθοδεύεται η οποία είναι σε βάρος των ελλήνων ψαράδων, υδατοκαλλιεργητών, επιχειρηματιών και του τομέα γενικότερα. 
Καλεί την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να ακούσει για μια φορά τις απόψεις μας και να σταματήσει, έστω την τελευταία στιγμή, τη διαδικασία μετακίνησης του προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες και να αναθέσει την αρμοδιότητα υλοποίησης του Ε.Π. Αλιείας στην Κεντρική Υπηρεσία.


Για το Δ.Σ

          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε.  ΜΠΕΚΙΑΡΗ    Π. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το SHMEIO 0 στη προσπάθεια του να ενισχύσει την διαδραστικότητα του, δίνει την δυνατότητα στους αναγνώστες του να επικοινωνούν και να εκθέτουν την άποψη τους μέσω προσθήκης σχολίων σε κάθε ανάρτηση μας.Σε κ α μ ι ά περίπτωση τα όσα αναγράφονται στα σχόλια δεν εκπροσωπούν τη δική μας άποψη. Σχόλια με υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό ή διαφημιστικό περιεχόμενο, καθώς και σχόλια άσχετα με το θέμα του άρθρου δεν επιτρέπονται και θα σβήνονται. Οποιοσδήποτε θίγεται άμεσα ή έμμεσα από σχόλια αναγνωστών μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο email μας shmeio0@mail.com και θα διαγραφούν άμεσα. Ζητούμε εκ των προτέρων συγγνώμη για οποιαδήποτε σχόλια που ενδεχομένως θίγουν κάποιον (εώς ότου διαγραφούν) και ζητούμε την κατανόηση του.

Μας βομβαρδίζουν ανηλεώς με τρόμο, φτάνει πια! Ως εδώ!